So yeah, watching the Panda run is not like watching Jason Heyward run. Not even a little bit.