Man, UGA is one schizo team. That was a gorgeous pass.